Знижка 100р в додатку! завантажити додаток
Знижка 100р в додатку!
завантажити додаток

Політика конфіденційності

Ця угода «Політика конфіденційності» (далі - «Політика») є зведенням правил при використанні персональної інформації Користувача.

1. загальні положення

1.1. Справжня Політика є невід'ємною частиною Угоди (далі «Угода»), розміщеного і / або доступного в мережі Інтернет за адресою: https://floristum.ru/info/terms/, А також невід'ємною частиною інших Договорів (Угод), які укладаються з Користувачем або між Користувачами, у випадках прямо передбачених їх положеннями.

1.2. Укладаючи Угоду Ви вільно, своєю волею і в своїх інтересах даєте безстрокове безвідкличне письмову згоду на всілякі методи і способи обробки своїх персональних даних, в тому числі всілякі дії (операції) або сукупність дій (операцій), які здійснюються за допомогою засобів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ) третім особам, включаючи можливу транскордонної передачі на територію іноземних держав, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних для цілей, визначених цією Політикою.

1.3. При застосуванні Справжньою Політики, в тому числі при тлумаченні її положень, умов, а також порядку її прийняття, виконання, припинення або зміни застосовується чинне законодавство РФ.

1.4. У цій Політиці застосовуються терміни та визначення, які вказані в Угоді, а також в інших договору (правочину), які укладаються між Користувачем, якщо інше не визначено цією Політикою або не випливає із її суті. За інших обставин тлумачення термінів або визначень в цій Політиці здійснюється відповідно до законів РФ, звичаями ділового обороту, або відповідної наукової доктриною.

2. Персональна інформація

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

Відомості Користувача, які надаються їм в ході здійснення реєстрації або авторизації і в процесі використання Сервісу, в тому числі персональні дані Користувача.

Інформація, яка передається в автоматичному режимі виходячи з налаштувань програмного забезпечення Користувача, в тому числі, але не обмежуючись: IP-адреса, cookie, мережі оператора зв'язку, відомості про що використовується Користувачем програмний продукт і пристрій для роботи в мережі зв'язку, включаючи Інтернет, каналах зв'язку, що передається і отримується при використанні Сервісу інформації і матеріалах.

2.2. Правовласник не несе відповідальності за порядок і способи використання персональної інформації Користувача третіми особами, взаємодія з якими здійснюється Користувачем самостійно в рамках використання Сервісу, включаючи укладення, а також в ході виконання Угод.

2.3. Користувач в повній мірі розуміє і приймає можливість розміщення на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, внаслідок чого зазначені особи мають право отримувати відображені в п.2.1 знеособлені дані.

До цього програмного забезпечення третіх осіб крім інших відносяться:

 • системи зі збору статистики відвідувань (прим .: лічильники bigmir.net, GoogleAnalytics і т.д.);
 • соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (прим .: VK, Facebook і т.п.);
 • системи баннеропоказов (прим .: AdRiver і т.п.);
 • інші системи збору знеособленої інформації.

Користувач має право в самостійному режимі припинити збір даних такого роду (даних) третіми особами, за допомогою стандартних налаштувань конфіденційності, які використовуються Користувачем з метою роботи з Сайтом інтернет-браузера.

2.4. Правовласник має право визначити вимоги до переліку Персональної інформації Користувача, надання якої повинно бути обов'язковим в цілях використання Сервісу. У разі, коли Правовласник залишив поза увагою певну інформацію як обов'язкову, така інформація надається (розкривається) Користувачем на свій розсуд.

2.5. Правовласник не проводить контроль і перевірку наданої Користувачем інформації на предмет її достовірності, керуючись тим, що дії Користувача спочатку є сумлінними, обачними, і Користувач приймає всі необхідні заходи з метою підтримки наданої інформації в актуальному стані.

3. Цілі обробки Персональної інформації

3.1. Правовласник проводить обробку персональних даних (інформації) Користувача, включаючи збір і зберігання інформації, яка необхідна в цілях укладення, виконання Договорів (Угод) з Користувачами або між Користувачами.

3.2. Правовласник, а також Користувач (Користувачі) мають право використовувати персональні дані при наступних обставинах:

 • Укладення Договорів (Угод) з Користувачами при використанні Сервісу;
 • Виконання прийнятих на себе зобов'язань за укладеними Договорами (Угодах);
 • Ідентифікація Користувача при виконанні зобов'язань за укладеними Договорами (Угодах);
 • Взаємодія і надання зв'язку з Користувачем в ході інформаційного обслуговування, а також вдосконалення якості послуг, Сервісу;
 • Нотифікації при укладанні, виконанні укладених Договорів (Угод), включно із залученням третіх осіб;
 • Здійснення маркетингових, статистичних, а також інших досліджень з використанням знеособлених даних.

4. Захист Персональної інформації

4.1. Правовласник проводить заходи зі зберігання персональних даних Користувача, її збереження від недозволеного до неї доступу і поширення, згідно внутрішніх правил та регламентів.

4.2. Збереження конфіденційності персональних даних Користувача здійснюється за винятком випадків, коли технологія Сервісу або настройки програмного забезпечення Користувача встановлюють відкритий обмін інформацією з іншими учасниками та користувачами мережі Інтернет.

4.3. Для підвищення якості послуг і Сервісу, Правовласник протягом п'яти років має право здійснювати зберігання лог-файлів про дії Користувача при використанні і роботі з Сервісом, а також в ході укладення (виконання) Користувачем Угоди, Договорів (Угод) з боку Користувача.

4.4. Норми пунктів 4.1, 4.2 цієї Політики поширюються на всіх користувачів, які отримали доступ до персональної інформації інших користувачів в ході укладення (виконання) Договорів (Угод) між ними.

5. Передача інформації

5.1. Правовласник має право здійснювати передачу персональних даних третім особам при наступних обставинах:

 • Користувач надав свою угоду на дії з передачі персональної інформації третім особам, в тому числі у випадках використання Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, які не обмежують доступ до певної інформації;
 • Передача персональної інформації Користувача здійснюється в ході використання Користувачем функціональних можливостей Сервісу;
 • Передача персональної інформації необхідно з метою укладення (виконання) Договором (Угод) з використанням Сервісу;
 • Передача персональної інформації здійснюється за відповідним запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках визначеної чинним законодавством відповідної процедури;
 • Передача персональної інформації здійснюється з метою захисту прав і законних інтересів Правовласника в зв'язку з допущеними порушеннями укладених Користувачем Договором (Угод).

6. Зміна Політики конфіденційності

6.1. Справжня Політика має можливість зміни або припинення з волі Правовласника в односторонньому порядку без відповідного попереднього сповіщення Користування. Знову затверджена редакція цієї Політики набуває юридичну силу з дати (часу) її розміщення на Сайті Правовласника, однак якщо інше не буде передбачено новою редакцією Політики.

6.2. Чинна редакція Політики розміщена на Сайті Правовласника в мережі Інтернет за адресою https://floristum.ru/info/privacy/
У додатку вигідніше і зручніше!
Знижка 100₽ з букета в додатку!
Скачайте додаток Floristum за посиланням в смс:
Скачайте додаток відсканувавши QR-код:
* Натискаючи на кнопку, ви підтверджуєте свою дієздатність, а також згоду з політикою конфіденційності, Угодою про персональні дані и публічної офертою
Ukranian