Mag-diskwento ng 100 rubles sa application! I-download ang app
Mag-diskwento ng 100 rubles sa application!
I-download ang app

Patakaran sa Privacy

Ang kasunduang ito na "Patakaran sa Privacy" (simula dito ay tinukoy bilang "Patakaran") ay isang hanay ng mga patakaran para sa paggamit ng personal na impormasyon ng User.

1. Pangkalahatang mga probisyon

1.1. Ang Patakaran na ito ay isang mahalagang bahagi ng Kasunduan ng Gumagamit (simula dito ang "Kasunduan") na nai-post at / o magagamit sa Internet sa: https://floristum.ru/info/terms/, pati na rin isang mahalagang bahagi ng iba pang Mga Kasunduan (Mga Transaksyon), na kung saan ay natapos sa Gumagamit o sa pagitan ng Mga Gumagamit, sa mga kaso na malinaw na ipinagkakaloob ng kanilang mga probisyon.

1.2. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng Kasunduan, malaya kang, sa iyong sariling kalooban at sa iyong mga interes, magbigay ng isang walang katiyakan na hindi maibabalik na nakasulat na pahintulot sa lahat ng mga uri ng pamamaraan at pamamaraan ng pagproseso ng iyong personal na data, kasama ang lahat ng uri ng mga aksyon (pagpapatakbo) o isang hanay ng mga aksyon (pagpapatakbo) na ginaganap gamit ang mga tool sa awtomatiko o hindi gumagamit ng tulad ng mga pondo na may personal na data, kabilang ang koleksyon, pagrekord, systematization, akumulasyon, imbakan, paglilinaw (update, pagbabago), pagkuha, paggamit, paglipat (pamamahagi, pagkakaloob, pag-access) sa mga ikatlong partido, kabilang ang posibleng paglipat ng cross-border sa teritoryo ng mga banyagang estado, depersonalization, pagharang, pagtanggal, pagkawasak ng personal na data para sa mga hangaring tinukoy sa Patakaran na ito.

1.3. Kapag inilalapat ang Patakaran na ito, kabilang ang kapag binibigyang kahulugan ang mga probisyon nito, mga kundisyon, pati na rin ang pamamaraan para sa pag-aampon nito, pagpapatupad, pagwawakas o pagbabago, ang kasalukuyang batas ng Russian Federation ay inilalapat.

1.4. Nalalapat ng Patakaran na ito ang mga tuntunin at kahulugan na tinukoy sa Kasunduan, pati na rin sa iba pang Mga Kasunduan (Mga Transaksyon) na napagpasyahan sa pagitan ng Gumagamit, maliban kung tinukoy ng Patakaran na ito o hindi sumusunod mula sa diwa nito. Sa ilalim ng ibang mga pangyayari, ang interpretasyon ng mga termino o kahulugan sa Patakaran na ito ay isinasagawa alinsunod sa mga batas ng Russian Federation, kaugalian sa negosyo, o ang kaukulang doktrinang pang-agham.

2. Personal na impormasyon

2.1. Ang personal na impormasyon sa Patakaran na ito ay nangangahulugang:

Ang impormasyon ng gumagamit na ibinigay sa kanila sa panahon ng pagrehistro o pahintulot at sa proseso ng paggamit ng Serbisyo, kasama ang personal na data ng Gumagamit.

Ang impormasyong awtomatikong naipadala batay sa mga setting ng software ng Gumagamit, kasama, ngunit hindi limitado sa: IP-address, cookie, network ng operator, impormasyon tungkol sa software at kagamitan na ginamit ng User upang gumana sa network ng komunikasyon, kabilang ang Internet, mga channel naihatid at natanggap ang komunikasyon kapag ginagamit ang impormasyon at mga materyales sa Serbisyo.

2.2. Ang Hawak ng Copyright ay hindi mananagot para sa mga pamamaraan at pamamaraan ng paggamit ng personal na impormasyon ng Gumagamit ng mga ikatlong partido, ang pakikipag-ugnayan na kung saan ay isinasagawa ng Gumagamit nang nakapag-iisa sa loob ng balangkas ng paggamit ng Serbisyo, kasama ang pagtatapos, pati na rin sa pagpapatupad ng Mga Transaksyon.

2.3. Ganap na nauunawaan at tinatanggap ng gumagamit ang posibilidad ng paglalagay ng software ng third-party sa Site, bilang isang resulta kung saan ang mga taong ito ay may karapatang tumanggap ng hindi nagpapakilalang data na nakalarawan sa sugnay 2.1.

Kasama sa software ng third party na ito, bukod sa iba pa:

 • mga system para sa pagkolekta ng mga istatistika ng mga pagbisita (tala: mga counter bigmir.net, GoogleAnalytics, atbp.);
 • mga social plugin (bloke) ng mga social network (tala: VK, Facebook, atbp.);
 • mga banner display system (tala: AdRiver, atbp.);
 • iba pang mga system para sa pagkolekta ng hindi nagpapakilalang impormasyon.

Ang User ay may karapatang malayang pigilan ang koleksyon ng naturang impormasyon (data) ng mga third party gamit ang karaniwang mga setting ng privacy na ginagamit ng Gumagamit upang gumana sa Site ng browser ng Internet.

2.4. Ang May-ari ng Copyright ay may karapatang matukoy ang mga kinakailangan para sa listahan ng Personal na Impormasyon ng Gumagamit, na ang probisyon na dapat mandatory upang magamit ang Serbisyo. Sa kaganapan na ang May-ari ng Copyright ay hindi minarkahan ang ilang impormasyon bilang ipinag-uutos, ang naturang impormasyon ay ibinibigay (isiwalat) ng Gumagamit sa kanyang sariling paghuhusga.

2.5. Ang Holder ng Copyright ay hindi makokontrol at suriin ang impormasyong ibinigay ng Gumagamit para sa pagiging maaasahan nito, na ginagabayan ng katotohanan na ang mga pagkilos ng Gumagamit ay paunang bona fide, masinop, at ginagawa ng Gumagamit ang lahat ng mga posibleng hakbang upang mapanatili ang impormasyong ibinigay hanggang sa ngayon.

3. Mga layunin ng pagproseso ng Personal na Impormasyon

3.1. Pinoproseso ng Hawak ng Copyright ang personal na data (impormasyon) ng Gumagamit, kasama ang koleksyon at pag-iimbak ng impormasyong kinakailangan upang magwakas, magpatupad ng Mga Kasunduan (Mga Transaksyon) sa Mga Gumagamit o sa pagitan ng Mga Gumagamit.

3.2. Ang May hawak ng Copyright, pati na rin ang Gumagamit (Mga Gumagamit) ay may karapatang gumamit ng personal na data sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

 • Konklusyon ng Mga Kasunduan (Mga Transaksyon) sa Mga Gumagamit kapag ginagamit ang Serbisyo;
 • Pagtupad sa ipinapalagay na mga obligasyon sa ilalim ng tinapos na Mga Kasunduan (Mga Transaksyon);
 • Pagkilala ng gumagamit kapag tinutupad ang mga obligasyon sa ilalim ng tinapos na Mga Kasunduan (Mga Transaksyon);
 • Pakikipag-ugnayan at pagkakaloob ng komunikasyon sa Gumagamit sa kurso ng mga serbisyo sa impormasyon, pati na rin ang pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyo, Serbisyo;
 • Pag-abiso sa pagtatapos, pagpapatupad ng natapos na Mga Kasunduan (Mga Transaksyon), kasama ang paglahok ng mga third party;
 • Pagpapatupad ng marketing, statistic at iba pang pagsasaliksik gamit ang hindi nagpapakilalang data.

4. Proteksyon ng Personal na Impormasyon

4.1. Ang Holder ng Copyright ay nagsasagawa ng mga hakbang upang maiimbak ang personal na data ng User, ang kaligtasan nito mula sa hindi awtorisadong pag-access dito at pamamahagi, alinsunod sa panloob na mga patakaran at regulasyon.

4.2. Ang pagiging kompidensiyal ng personal na data ng Gumagamit ay pinananatili maliban sa mga kaso kung ang teknolohiya ng Serbisyo o ang mga setting ng software ng Gumagamit ay nagtatag ng isang bukas na palitan ng impormasyon sa iba pang mga kalahok at mga gumagamit ng Internet.

4.3. Upang mapabuti ang kalidad ng mga serbisyo at Serbisyo, ang May-ari ng Copyright ay may karapatang mag-imbak ng mga file ng log tungkol sa mga pagkilos ng Gumagamit kapag gumagamit at nagtatrabaho sa Serbisyo, pati na rin sa pagtatapos (pagpapatupad) ng Gumagamit ng Kasunduan, Mga Kasunduan (Mga Transaksyon) ng Gumagamit sa loob ng limang taon.

4.4. Ang mga pamantayan ng mga sugnay na 4.1, 4.2 ng Patakaran na ito ay nalalapat sa lahat ng Mga Gumagamit na nakakuha ng access sa personal na impormasyon ng ibang Mga Gumagamit sa kurso ng pagtatapos (pagpapatupad) ng Mga Kasunduan (Mga Transaksyon) sa pagitan nila.

5. Paglipat ng impormasyon

5.1. Ang may-ari ng copyright ay may karapatang ilipat ang personal na data sa mga third party sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

 • Ibinigay ng Gumagamit ang kanyang kasunduan para sa mga pagkilos na ilipat ang personal na impormasyon sa mga third party, kasama ang mga kaso kung saan ginagamit ng User ang mga setting ng software na ginamit, na hindi nagbabawal ng pag-access sa ilang impormasyon;
 • Ang paglilipat ng personal na impormasyon ng Gumagamit ay isinasagawa sa kurso ng paggamit ng Gumagamit ng pagpapaandar ng Serbisyo;
 • Ang paglipat ng personal na impormasyon ay kinakailangan upang maipatapos (maisakatuparan) ang Kasunduan (Mga Transaksyon) gamit ang Serbisyo;
 • Ang paglilipat ng personal na impormasyon ay isinasagawa sa naaangkop na kahilingan ng korte o iba pang awtorisadong katawan ng estado sa loob ng balangkas ng nauugnay na pamamaraan na tinutukoy ng kasalukuyang batas;
 • Isinasagawa ang paglipat ng personal na impormasyon upang maprotektahan ang mga karapatan at lehitimong interes ng May-ari ng Copyright na nauugnay sa mga paglabag sa Kasunduan (Mga Transaksyon) na natapos ng Gumagamit.

6. Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy

6.1. Ang Patakaran na ito ay may kakayahang baguhin o wakasan sa kalooban ng May-ari ng Copyright nang unilaterally nang walang paunang abiso sa Gumagamit. Ang bagong naaprubahang bersyon ng Patakaran na ito ay nakakakuha ng ligal na puwersa mula sa petsa (oras) ng pag-post nito sa Site ng May-ari ng Copyright, gayunpaman, maliban kung naibigay ng bagong edisyon ng Patakaran.

6.2. Ang kasalukuyang bersyon ng Patakaran ay nai-post sa Site ng May-ari ng Copyright sa Internet sa https://floristum.ru/info/privacy/
Ang app ay mas kumikita at mas maginhawa!
Mag-diskwento ng 100 rubles mula sa palumpon sa application!
I-download ang Floristum app mula sa link sa sms:
I-download ang app sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code:
* Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan, kumpirmahin mo ang iyong ligal na kakayahan, pati na rin ang pahintulot sa patakaran sa paglilihim, Kasunduan sa personal na data и Public alok
Ingles