У апликацији попусти 100 рубаља! Преузмите апликацију
У апликацији попусти 100 рубаља!
Преузмите апликацију

Политика приватности

Овај уговор „Политика приватности“ (у даљем тексту „Политика“) представља скуп правила за употребу личних података Корисника.

КСНУМКС. Опште одредбе

1.1. Ова смерница је саставни део Корисничког споразума (у даљем тексту „Уговор“) објављеног и / или доступног на Интернету на: https://floristum.ru/info/terms/, као и саставни део осталих Уговора (трансакција), који се закључују са корисником или између корисника, у случајевима изричито предвиђеним њиховим одредбама.

1.2. Закључивањем Уговора ви слободно, својом вољом и у сопственим интересима, дајете неодређену неопозиву писану сагласност на све врсте метода и метода обраде ваших личних података, укључујући све врсте радњи (операција) или скуп радњи (операција) које се изводе помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таква средства са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, складиштење, појашњење (ажурирање, измена), издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, пружање, приступ) трећим лицима, укључујући могући прекогранични трансфер на територију страних држава, деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података у сврхе наведене у овој Политици.

1.3. При примени ове Политике, укључујући приликом тумачења њених одредби, услова, као и поступка за њено усвајање, извршење, укидање или промену, примењује се тренутно законодавство Руске Федерације.

1.4. Ова Политика примењује услове и дефиниције који су наведени у Уговору, као и у другим Уговорима (Трансакцијама) који су закључени између Корисника, осим ако овом Политиком није другачије одређено или не произилази из њене суштине. Под другим околностима, тумачење појмова или дефиниција у овој политици врши се у складу са законима Руске Федерације, пословним обичајима или одговарајућом научном доктрином.

2. Лични подаци

2.1. Лични подаци у овим смерницама значе:

Подаци о кориснику који им се пружају приликом регистрације или ауторизације и у процесу коришћења Услуге, укључујући личне податке Корисника.

Информације које се преносе аутоматски на основу подешавања корисничког софтвера, укључујући, али не ограничавајући се на: ИП адресу, колачић, мрежу оператера, информације о софтверу и опреми које Корисник користи за рад у комуникационој мрежи, укључујући Интернет, канале комуникација која се преноси и прима када се користе информације и материјали услуге.

2.2. Носилац ауторских права није одговоран за поступак и методе коришћења личних података Корисника од стране трећих лица, чију интеракцију Корисник врши самостално у оквиру коришћења Услуге, укључујући закључивање, као и током извршења Трансакција.

2.3. Корисник у потпуности разуме и прихвата могућност постављања софтвера треће стране на Сајт, услед чега ове особе имају право да добију анонимне податке који се огледају у тачки 2.1.

Овај софтвер независних произвођача, између осталог, укључује:

 • системи за прикупљање статистике посета (напомена: бројачи бигмир.нет, ГооглеАналитицс, итд.);
 • социјални додаци (блокови) друштвених мрежа (напомена: ВК, Фацебоок, итд.);
 • системи за приказивање банера (напомена: АдРивер, итд.);
 • други системи за прикупљање анонимних информација.

Корисник има право да самостално спречи прикупљање таквих података (података) од стране трећих лица користећи стандардна подешавања приватности која користи Корисник за рад са Сајтом Интернет прегледача.

2.4. Носилац ауторских права има право да одреди захтеве за списак личних података корисника, чије пружање мора бити обавезно да би се користила услуга. У случају да носилац ауторских права одређене информације није означио као обавезне, такве информације пружа (открива) корисник по сопственом нахођењу.

2.5. Носилац ауторских права не контролише и не проверава информације које је пружио Корисник ради њихове поузданости, вођен чињеницом да су поступци Корисника у почетку доброверни, разборити и Корисник предузима све могуће мере како би одржавао ажурне информације у току.

3. Сврха обраде личних података

3.1. Носилац ауторских права обрађује личне податке (информације) Корисника, укључујући прикупљање и чување информација потребних за закључивање, извршење уговора (трансакција) са корисницима или између корисника.

3.2. Носилац ауторских права, као и Корисник (Корисници) имају право да користе личне податке под следећим околностима:

 • Закључивање уговора (трансакција) са корисницима приликом коришћења Услуге;
 • Испуњење преузетих обавеза по закљученим уговорима (трансакцијама);
 • Идентификација корисника приликом извршавања обавеза по закљученим уговорима (трансакцијама);
 • Интеракција и пружање комуникације са Корисником током информативних услуга, као и побољшање квалитета услуга, Услуга;
 • Обавештење о закључењу, извршењу закључених споразума (трансакција), укључујући учешће трећих лица;
 • Спровођење маркетиншких, статистичких и других истраживања користећи анонимне податке.

4. Заштита личних података

4.1. Носилац ауторских права предузима мере за чување личних података Корисника, његову сигурност од неовлашћеног приступа и дистрибуције, у складу са интерним правилима и прописима.

4.2. Поверљивост личних података Корисника се одржава, осим у случајевима када технологија Услуге или подешавања Корисничког софтвера успостављају отворену размену информација са осталим учесницима и корисницима Интернета.

4.3. Да би побољшао квалитет услуга и Услуге, Носилац ауторских права има право да чува датотеке евиденције о поступцима Корисника приликом коришћења и рада са Услугом, као и током закључења (извршења) од стране Корисника Уговора, Уговора (Трансакција) од стране Корисника током пет година.

4.4. Норме клаузула 4.1, 4.2 ове Политике односе се на све кориснике који су стекли приступ личним подацима других корисника током закључивања (извршења) споразума (трансакција) између њих.

5. Пренос информација

5.1. Носилац ауторских права има право да пренесе личне податке трећим лицима под следећим околностима:

 • Корисник је дао сагласност за акције преноса личних података трећим лицима, укључујући случајеве када Корисник користи поставке коришћеног софтвера, које не ограничавају приступ одређеним информацијама;
 • Пренос личних података Корисника врши се у току Корисникове употребе функционалности Услуге;
 • Пренос личних података је неопходан да би се закључио (извршио) Уговор (Трансакције) користећи Услугу;
 • Пренос личних података врши се на одговарајући захтев суда или другог овлашћеног државног органа у оквиру одговарајућег поступка утврђеног важећим законодавством;
 • Пренос личних података врши се у циљу заштите права и легитимних интереса Носиоца ауторских права у вези са кршењем Уговора (Трансакција) који је закључио Корисник.

6. Промене политике приватности

6.1. Ова Политика има могућност једностраног мењања или укидања по вољи Носиоца ауторских права без претходног обавештавања Корисника. Ново одобрена верзија ове смернице стиче правну снагу од датума (времена) њеног постављања на веб локацију власника ауторских права, осим ако новим издањем смерница није другачије одређено.

6.2. Тренутна верзија Политике објављена је на веб локацији носиоца ауторских права на Интернету на https://floristum.ru/info/privacy/
Апликација је профитабилнија и практичнија!
Попуст од 100 рубаља из букета у апликацији!
Преузмите апликацију Флористум са везе у смс-у:
Преузмите апликацију скенирањем КР кода:
* Кликом на дугме потврђујете своју пословну способност, као и сагласност са Заштита приватности, Уговор о личним подацима и Јавна понуда
Serbian