Арыздагы 100 рублди арзандатуу! Колдонмону жүктөп алыңыз
Арыздагы 100 рублди арзандатуу!
Колдонмону жүктөп алыңыз

Privacy Policy

Бул "Купуялык саясаты" келишими (мындан ары "Саясат") Колдонуучунун жеке маалыматын пайдалануунун эрежелеринин жыйындысы болуп саналат.

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Саясат Интернетке жайгаштырылган жана / же жеткиликтүү болгон Колдонуучу Макулдашуусунун (мындан ары "Макулдашуу") ажырагыс бөлүгү болуп саналат: https://floristum.ru/info/terms/, ошондой эле алардын жоболорунда түздөн-түз каралган учурларда, Колдонуучу менен же Колдонуучулардын ортосунда түзүлгөн башка Макулдашуулардын (Бүтүмдөрдүн) ажырагыс бөлүгү.

1.2. Келишимди түзүү менен, сиз өз эркиңиз боюнча жана жеке кызыкчылыгыңызда, сиздин жеке маалыматтарыңызды иштетүүнүн бардык ыкмаларына жана ыкмаларына, анын ичинде бардык түрдөгү иш-аракеттерди (операцияларды) же автоматташтыруу шаймандарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылуучу иш-аракеттердин (операциялардын) жыйындысына чексиз кайтарымсыз жазуу жүзүндө макулдук бересиз. чогултуу, жазуу, тутумдаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), казып алуу, пайдалануу, үчүнчү жактарга өткөрүп берүү (бөлүштүрүү, берүү, жеткиликтүүлүк), анын ичинде чет мамлекеттердин аймагына чек арадан өткөрүп берүү, менчиктештирүү, ушул Саясатта көрсөтүлгөн максаттар үчүн жеке маалыматтарды блоктоо, жок кылуу, жок кылуу.

1.3. Ушул Саясатты колдонууда, анын ичинде анын жоболорун, шарттарын, ошондой эле аны кабыл алуу, аткаруу, токтотуу же өзгөртүү жол-жобосун чечмелөөдө Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдары колдонулат.

1.4. Ушул Саясатта башкача белгиленбесе же анын маңызынан келип чыкпаса, Келишимде көрсөтүлгөн, ошондой эле Колдонуучунун ортосунда түзүлгөн башка Макулдашуулардагы (Бүтүмдөрдөгү) терминдер жана аныктамалар колдонулат. Башка шарттарда ушул Саясаттагы терминдерди же аныктамаларды чечмелөө Россия Федерациясынын мыйзамдарына, ишкердик каада-салттарына же тиешелүү илимий доктринага ылайык жүргүзүлөт.

2. Жеке маалыматтар

2.1. Ушул Саясаттагы жеке маалыматтар төмөнкүлөрдү билдирет:

Каттоо же авторизациялоо учурунда жана Сервисти колдонуу процессинде аларга берилген колдонуучунун маалыматтары, анын ичинде Колдонуучунун жеке маалыматтары.

Колдонуучунун программалык камсыздоосунун орнотуулары боюнча автоматтык түрдө берилүүчү маалымат, анын ичинде, бирок чектелбестен: IP-дареги, куки, оператордун тармагы, Колдонуучу байланыш тармагында, анын ичинде Интернет, каналдарда иштөө үчүн колдонулган программалык камсыздоо жана жабдуулар жөнүндө маалымат Кызматтын маалыматтарын жана материалдарын колдонууда берилген жана алынган байланыш.

2.2. Автордук укуктун ээси үчүнчү жактар ​​тарабынан Колдонуучунун жеке маалыматын пайдалануунун жол-жобосу жана ыкмалары үчүн жооптуу эмес, алар менен өз ара аракеттенүү Колдонуучу тарабынан Сервисти пайдалануунун алкагында, анын ичинде корутундуну, ошондой эле Транзакцияларды жасоо учурунда көз карандысыз жүзөгө ашырылат.

2.3. Колдонуучу Сайтта үчүнчү жактын программаларын жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн толугу менен түшүнөт жана кабыл алат, натыйжада бул адамдар 2.1-пунктунда чагылдырылган жашыруун маалыматтарды алууга укуктуу.

Бул үчүнчү жактын программасына төмөнкүлөр кирет:

 • баруулардын статистикасын чогултуу тутумдары (эскертүү: эсептегичтер bigmir.net, GoogleAnalytics ж.б.);
 • социалдык тармактардын социалдык плагиндери (блоктору) (эскертүү: VK, Facebook ж.б.);
 • баннерди көрсөтүү тутумдары (эскертүү: AdRiver ж.б.);
 • анонимдүү маалыматты чогултуучу башка тутумдар.

Колдонуучу Интернет браузердин Сайт менен иштөө максатында Колдонуучу тарабынан колдонулган купуялуулуктун стандарттык орнотууларын колдонуп, үчүнчү жактар ​​тарабынан мындай маалыматтардын (маалыматтардын) чогултулушуна өз алдынча бөгөт коюуга укуктуу.

2.4. Автордук укуктун ээси Колдонуучунун Жеке маалыматтарынын тизмесине карата талаптарды аныктоого укуктуу, аны берүү Кызматты колдонуу үчүн милдеттүү түрдө берилиши керек. Автордук укуктун ээси айрым маалыматтарды милдеттүү деп белгилебеген учурда, мындай маалымат Колдонуучу тарабынан өзүнүн каалоосу боюнча берилет (ачыкталат).

2.5. Автордук укук ээси Колдонуучунун иш-аракеттери башында ак ниеттүү, сарамжалдуу болгонун жетекчиликке алып, Колдонуучу тарабынан берилген маалыматты ишенимдүүлүгү үчүн контролдобойт жана текшербейт жана Колдонуучу берилген маалыматты жаңыртып туруу үчүн бардык чараларды көрөт.

3. Жеке маалыматты иштетүүнүн максаттары

3.1. Автордук укуктун ээси Колдонуучунун жеке маалыматтарын (маалыматын), анын ичинде Колдонуучулар менен же Колдонуучулар ортосунда Келишимдерди (Бүтүмдөрдү) түзүү, түзүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды чогултуу жана сактоону иштеп чыгат.

3.2. Автордук укуктун ээси, ошондой эле Колдонуучу (Колдонуучулар) жеке маалыматтарды төмөнкү шарттарда пайдаланууга укуктуу:

 • Кызматты колдонууда Колдонуучулар менен келишимдерди (бүтүмдөрдү) түзүү;
 • Түзүлгөн Макулдашуулар (Бүтүмдөр) боюнча алынган милдеттенмелерди аткаруу;
 • Түзүлгөн Келишимдер (Транзакциялар) боюнча милдеттенмелерди аткарууда колдонуучунун идентификациясы;
 • Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн жүрүшүндө Колдонуучу менен өз ара аракеттенүү жана байланышты камсыз кылуу, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдүн, Кызматтын сапатын жогорулатуу;
 • Үчүнчү жактардын катышуусун кошо алганда, түзүлгөн келишимдерди (бүтүмдөрдү) түзүү, түзүү жөнүндө билдирүү;
 • Анонимдүү маалыматтарды пайдалануу менен маркетингдик, статистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү.

4. Жеке маалыматты коргоо

4.1. Автордук укуктун ээси Колдонуучунун жеке маалыматтарын сактоо, ага уруксатсыз кирүүдөн жана жайылуудан коопсуздугун ички эрежелерге жана эрежелерге ылайык көрөт.

4.2. Кызматтын технологиясы же Колдонуучунун программалык камсыздоосунун орнотуулары Интернеттин башка катышуучулары жана колдонуучулары менен ачык маалымат алмашууну орноткон учурларды кошпогондо, Колдонуучунун жеке маалыматтарынын купуялуулугу сакталат.

4.3. Кызматтардын жана Сервистин сапатын жогорулатуу үчүн Автордук укук ээси Кызматты колдонууда жана аны менен иштөөдө, ошондой эле Колдонуучу тарабынан Келишимди, Келишимдерди (Бүтүмдөрдү) беш жыл бою түзүүдө (аткарууда) Колдонуучунун аракеттери жөнүндө журнал файлдарын сактоого укуктуу.

4.4. Ушул Саясаттын 4.1, 4.2-пункттарынын ченемдери, алардын ортосундагы Макулдашууларды (Бүтүмдөрдү) түзүү (аткаруу) учурунда, башка Колдонуучулардын жеке маалыматтарын алууга мүмкүнчүлүк алган бардык Колдонуучуларга карата колдонулат.

5. Маалымат берүү

5.1. Автордук укуктун ээси төмөнкүдөй шарттарда жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө укуктуу:

 • Колдонуучу жеке маалыматты үчүнчү жактарга өткөрүп берүү боюнча иш-аракеттерге, анын ичинде Колдонуучу колдонулган программалык камсыздоонун айрым маалыматтарга жетүүнү чектебеген орнотууларын колдонгон учурларда өз макулдугун берди;
 • Колдонуучунун жеке маалыматын өткөрүп берүү Колдонуучу Кызматтын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланган учурда жүргүзүлөт;
 • Жеке маалыматты берүү Кызматтын жардамы менен Макулдашууну (Транзакцияларды) түзүү (аткаруу) үчүн зарыл;
 • Жеке маалыматтарды берүү соттун же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү талабы боюнча колдонуудагы мыйзамдарда аныкталган тиешелүү процедуранын чегинде жүзөгө ашырылат;
 • Жеке маалыматтарды берүү Колдонуучу тарабынан түзүлгөн Келишимдин (Бүтүмдөрдүн) бузулушуна байланыштуу Автордук укуктун ээсинин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында жүргүзүлөт.

6. Купуялык саясатына киргизилген өзгөртүүлөр

6.1. Ушул Саясат Колдонуучуга алдын ала эскертүүсүз бир тараптуу түрдө Автордук укуктун ээсинин каалоосу боюнча өзгөртүү же токтотуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ушул Саясаттын жаңы бекитилген версиясы, эгерде Саясаттын жаңы редакциясында башкача каралбаса, Автордук укуктун ээсинин сайтына жайгаштырылган күндөн (убакыттан) тартып мыйзамдуу күчкө ээ болот.

6.2. Саясаттын учурдагы версиясы Интернеттеги Автордук укук ээсинин сайтына жайгаштырылган https://floristum.ru/info/privacy/
Колдонмо кыйла пайдалуу жана ыңгайлуураак!
Арыздагы букеттен 100 рублга арзандатуу!
Floristum тиркемесин sms шилтемесинен жүктөп алыңыз:
QR кодун сканерлеп колдонмону жүктөп алыңыз:
* Баскычты чыкылдатуу менен, сиз укукка жөндөмдүүлүгүңүздү тастыктайсыз, ошондой эле макулдугуңузду билдиресиз Купуялык саясаты, Жеке маалыматтар жөнүндө макулдашуу и Коомдук сунуш
Кыргызча