Өтініште 100 рубль жеңілдік! Қолданбаны жүктеп алыңыз
Өтініште 100 рубль жеңілдік!
Қолданбаны жүктеп алыңыз

Құпиялылық саясаты

Осы «Құпиялылық саясаты» келісімі (бұдан әрі - Саясат) Пайдаланушының жеке ақпаратын пайдалану ережелерінің жиынтығы болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Саясат Интернетте орналастырылған және / немесе қол жетімді Пайдаланушы келісімінің (бұдан әрі - «Келісім») ажырамас бөлігі болып табылады: https://floristum.ru/info/terms/, сондай-ақ олардың ережелерінде тікелей көзделген жағдайларда Пайдаланушымен немесе Пайдаланушылар арасында жасалатын басқа келісімдердің (мәмілелердің) ажырамас бөлігі.

1.2. Келісім жасасу арқылы сіз өзіңіздің еркіңізбен және сіздің мүдделеріңіз үшін сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді өңдеудің барлық әдістері мен әдістеріне, оның ішінде барлық іс-әрекеттер (операциялар) түрлерін немесе автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе қолданбай жүзеге асырылатын әрекеттер (операциялар) жиынтығына мерзімсіз қайтарымсыз жазбаша келісім бересіз. жинауды, есепке алуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), шығаруды, пайдалануды, үшінші тұлғаларға беруді (бөлуді, ұсынуды, қол жеткізуді) қоса алғанда, жеке деректермен, соның ішінде шетел мемлекеттерінің аумағына трансшекаралық трансфертпен аударуды, иесіздендіруді, осы Саясатта көрсетілген мақсаттар үшін жеке деректерді бұғаттау, жою, жою.

1.3. Осы Саясатты қолдану кезінде, оның ережелерін, шарттарын, сондай-ақ оны қабылдау, орындау, тоқтату немесе өзгерту тәртібін түсіндіру кезінде Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

1.4. Осы Саясат, егер осы Саясатта өзгеше белгіленбесе немесе оның мәнінен шықпаса, Келісімде, сондай-ақ Пайдаланушы арасында жасалған басқа Келісімдерде (Мәмілелерде) көрсетілген шарттар мен анықтамалар қолданылады. Басқа жағдайларда, осы Саясаттағы терминдерді немесе анықтамаларды түсіндіру Ресей Федерациясының заңнамасына, іскери әдет-ғұрыпқа немесе тиісті ғылыми доктринаға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Жеке ақпарат

2.1. Осы Саясаттағы жеке ақпарат:

Оларға тіркеу немесе авторизациялау кезінде және Қызметті пайдалану процесінде, соның ішінде Пайдаланушының жеке деректерін беретін пайдаланушы туралы ақпарат.

Пайдаланушының бағдарламалық жасақтамасының параметрлері негізінде автоматты түрде берілетін ақпарат, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: IP-мекен-жайы, куки, оператор желісі, пайдаланушы байланыс желісінде, оның ішінде Интернетте, арналарда жұмыс істеу үшін пайдаланатын бағдарламалық жасақтама мен жабдық туралы ақпарат Сервистің ақпараты мен материалдарын пайдалану кезінде берілетін және алынған байланыс.

2.2. Авторлық құқық иесі Пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғалардың пайдалану тәртібі мен тәсілдеріне жауап бермейді, олармен өзара әрекеттесу Пайдаланушы Сервисті пайдалану шеңберінде, оның ішінде қорытынды жасау кезінде, сондай-ақ Транзакцияларды орындау кезінде дербес жүзеге асырылады.

2.3. Пайдаланушы сайтта бөгде бағдарламалық жасақтаманы орналастыру мүмкіндігін толығымен түсінеді және қабылдайды, нәтижесінде бұл адамдар 2.1 тармағында көрсетілген анонимді деректерді алуға құқылы.

Бұл үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасына басқалармен қатар мыналар кіреді:

 • келу статистикасын жинауға арналған жүйелер (ескерту: countmir bigmir.net, GoogleAnalytics және т.б.);
 • әлеуметтік желілердің әлеуметтік плагиндері (блоктары) (ескерту: VK, Facebook және т.б.);
 • баннерді көрсету жүйелері (ескерту: AdRiver және т.б.);
 • анонимді ақпаратты жинауға арналған басқа жүйелер.

Пайдаланушы Интернет-браузердің Сайтымен жұмыс істеу үшін пайдаланушы пайдаланатын стандартты құпиялылық параметрлерін қолдана отырып, үшінші тұлғалардың осындай ақпаратты (мәліметтерді) жинауына дербес тосқауыл қоюға құқылы.

2.4. Авторлық құқық иесі Қызметті пайдалану үшін міндетті түрде берілуі керек Пайдаланушының жеке ақпаратының тізіміне қойылатын талаптарды анықтауға құқылы. Авторлық құқық иесі белгілі бір ақпаратты міндетті деп белгілемеген жағдайда, мұндай ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады (ашады).

2.5. Авторлық құқық иесі Пайдаланушының іс-әрекеті бастапқыда адал, ақылды болатындығын басшылыққа ала отырып, Пайдаланушы берген ақпаратты оның сенімділігі үшін бақыламайды және тексермейді және Пайдаланушы берілген ақпаратты жаңартып отыру үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

3. Жеке ақпаратты өңдеу мақсаттары

3.1. Авторлық құқық иесі Пайдаланушының жеке деректерін (ақпаратын) өңдейді, оның ішінде Пайдаланушылармен немесе Пайдаланушылармен Шарттар (Мәмілелер) жасасу, орындау мақсатында қажет ақпаратты жинау және сақтау.

3.2. Авторлық құқық иесі, сондай-ақ Пайдаланушы (Пайдаланушылар) жеке деректерді келесі жағдайларда пайдалануға құқылы:

 • Қызметті пайдаланған кезде Пайдаланушылармен келісімдер (мәмілелер) жасау;
 • Жасалған Шарттар (Мәмілелер) бойынша қабылданған міндеттемелерді орындау;
 • Жасалған Шарттар (Мәмілелер) бойынша міндеттемелерді орындау кезінде пайдаланушыны сәйкестендіру;
 • Ақпараттық қызметтер көрсету кезінде Пайдаланушымен өзара әрекеттесу және байланысты қамтамасыз ету, сондай-ақ қызметтердің сапасын арттыру, Сервис;
 • Үшінші тұлғалардың қатысуын қоса алғанда, жасалған келісімдерді (мәмілелерді) жасасу, жасасу туралы хабарлама;
 • Анонимді деректерді пайдалана отырып, маркетингтік, статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу.

4. Жеке ақпаратты қорғау

4.1. Авторлық құқық иесі ішкі ережелер мен ережелерге сәйкес Пайдаланушының жеке деректерін сақтау, оны рұқсатсыз қол жетімділік пен таратудан сақтау үшін шаралар қабылдайды.

4.2. Қызмет технологиясы немесе қолданушының бағдарламалық жасақтамасының параметрлері Интернеттің басқа қатысушылары мен пайдаланушыларымен ашық ақпарат алмасуды орнатқан жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының жеке мәліметтерінің құпиялығы сақталады.

4.3. Қызметтер мен Сервистің сапасын жақсарту үшін Авторлық құқық иесі Қызметті пайдалану және онымен жұмыс жасау кезінде, сондай-ақ Пайдаланушының бес жыл ішінде Келісімді, Келісімдерді (Мәмілелерді) жасасу (орындау) кезінде пайдаланушының әрекеттері туралы журнал файлдарын сақтауға құқылы.

4.4. Осы Саясаттың 4.1, 4.2 тармақтарының нормалары олардың арасындағы Келісімдерді (Мәмілелерді) жасасу (орындау) барысында басқа Пайдаланушылардың жеке ақпаратына қол жеткізген барлық Пайдаланушыларға қолданылады.

5. Ақпаратты тасымалдау

5.1. Авторлық құқық иесі жеке деректерді үшінші тұлғаларға келесі жағдайларда беруге құқылы:

 • Пайдаланушы жеке ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оның ішінде пайдаланушы қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың белгілі бір ақпаратқа қол жетімділікті шектемейтін параметрлерін қолданған жағдайда беру туралы келісімді қамтамасыз етті;
 • Пайдаланушының жеке ақпаратын беру Пайдаланушының Қызметтің функционалдығын пайдалану барысында жүзеге асырылады;
 • Жеке ақпаратты беру Қызметті пайдаланып Шартты (Мәмілелерді) жасасу (орындау) үшін қажет;
 • Жеке ақпаратты беру соттың немесе басқа уәкілетті мемлекеттік органның тиісті өтініші бойынша қолданыстағы заңнамамен анықталған тиісті рәсімдер шеңберінде жүзеге асырылады;
 • Жеке ақпаратты беру Авторлық құқық иесінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында Пайдаланушы жасасқан Шарттың (Мәмілелердің) бұзылуына байланысты жүзеге асырылады.

6. Құпиялылық саясатындағы өзгерістер

6.1. Осы Саясат Авторлық құқық иесінің қалауы бойынша Пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз біржақты тәртіппен өзгертілуі немесе тоқтатылуы мүмкін. Осы Саясаттың жаңадан бекітілген нұсқасы оны Авторлық құқық иесінің сайтына орналастырған күннен бастап (уақыттан) бастап заңды күшке ие болады, алайда, егер Саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе.

6.2. Саясаттың қолданыстағы нұсқасы Интернет желісіндегі авторлық құқық иесінің сайтында орналастырылған https://floristum.ru/info/privacy/
Қолданба тиімдірек және ыңғайлы!
Қосымшадағы гүл шоғынан 100 рубль жеңілдік!
Floristum қосымшасын смс сілтемесінен жүктеп алыңыз:
QR кодын сканерлеу арқылы бағдарламаны жүктеп алыңыз:
* Түймені басу арқылы сіз өзіңіздің әрекет қабілеттілігіңізді растайсыз, сонымен бірге келісім бересіз Құпиялық саясаты, Жеке деректер туралы келісім и Қоғамдық ұсыныс
ағылшын