Afsláttur 100 rúblur í umsókninni! Sæktu appið
Afsláttur 100 rúblur í umsókninni!
Sæktu appið

Privacy Policy

Þessi samningur „Persónuverndarstefna“ (hér eftir nefnd „stefna“) er sett af reglum um notkun persónuupplýsinga notandans.

1. Almennar ákvæði

1.1. Þessi stefna er ómissandi hluti af notendasamningnum (hér eftir „samningurinn“) settur og / eða tiltækur á internetinu á: https://floristum.ru/info/terms/, sem og óaðskiljanlegur hluti annarra samninga (viðskipta) sem gerðir eru við notandann eða milli notenda, í þeim tilvikum sem kveðið er sérstaklega á um í ákvæðum þeirra.

1.2. Með því að gera samninginn gefur þú frjálst, af þínum eigin vilja og hagsmunum þínum, ótímabært óafturkallanlegt skriflegt samþykki fyrir alls kyns aðferðum og aðferðum við vinnslu persónuupplýsinga þinna, þar með talið alls konar aðgerða (aðgerða) eða alls konar aðgerða (aðgerða) sem eru framkvæmdar með sjálfvirkniverkfærum eða án þess að nota slíkir fjármunir með persónulegum gögnum, þ.mt söfnun, skráning, kerfisvæðing, uppsöfnun, geymsla, skýringar (uppfærsla, breyting), útdráttur, notkun, flutningur (dreifing, útvegun, aðgangur) til þriðja aðila, þar með talin möguleg millifærsla yfir landamæri á yfirráðasvæði erlendra ríkja, afpersóniserun, hindrun, eyðingu, eyðingu persónuupplýsinga í þeim tilgangi sem tilgreindur er í þessari stefnu.

1.3. Þegar þessari stefnu er beitt, þ.m.t. við túlkun á ákvæðum hennar, skilyrðum og málsmeðferð við samþykkt hennar, framkvæmd, uppsögn eða breytingu, er núverandi löggjöf Rússlands beitt.

1.4. Þessi stefna gildir um hugtök og skilgreiningar sem eru tilgreindar í samningnum, svo og í öðrum samningum (viðskiptum) sem gerðir eru á milli notandans, nema annað sé tekið fram í þessari stefnu eða leiðir af kjarna hennar. Undir öðrum kringumstæðum er túlkun hugtaka eða skilgreininga í þessari stefnu framkvæmd í samræmi við lög Rússlands, viðskiptasiði eða samsvarandi vísindalega kenningu.

2. Persónulegar upplýsingar

2.1. Persónulegar upplýsingar í þessari stefnu þýða:

Notendaupplýsingar sem þeim eru gefnar við skráningu eða heimild og í því ferli að nota þjónustuna, þar með talin persónuleg gögn notandans.

Upplýsingar sem sendar eru sjálfkrafa byggðar á stillingum hugbúnaðar notandans, þ.m.t., en ekki takmarkaðar við: IP-tölu, kex, net símafyrirtækisins, upplýsingar um hugbúnað og búnað sem notandi notar til að vinna í samskiptanetinu, þar með talið internetinu, rásum samskipti send og móttekin þegar notaðar eru upplýsingar um þjónustu og efni.

2.2. Rétthafi ber ekki ábyrgð á málsmeðferð og aðferðum við notkun persónuupplýsinga notanda af þriðja aðila, samskipti við það fara fram af notanda sjálfstætt innan ramma notkunar þjónustunnar, þar með talin niðurstaða, sem og meðan á framkvæmd viðskipta stendur.

2.3. Notandinn skilur og samþykkir að fullu möguleikann á að setja hugbúnað þriðja aðila á vefsíðuna, þar af leiðandi hafa þessir aðilar rétt til að fá nafnlaus gögn sem endurspeglast í ákvæði 2.1.

Þessi hugbúnaður frá þriðja aðila inniheldur meðal annars:

 • kerfi til að safna tölfræði um heimsóknir (athugið: counters bigmir.net, GoogleAnalytics o.s.frv.);
 • félagsleg viðbætur (lokanir) á samfélagsnetum (athugið: VK, Facebook, osfrv.);
 • borði sýna kerfi (athugið: AdRiver, osfrv.);
 • önnur kerfi til að safna nafnlausum upplýsingum.

Notandi hefur rétt til að koma í veg fyrir að þriðju aðilar safni slíkum upplýsingum (gögnum) með því að nota staðlaðar persónuverndarstillingar sem notandinn notar til að vinna með vefsíðu netvafrans.

2.4. Höfundarréttarhafi hefur rétt til að ákvarða kröfur um lista yfir persónulegar upplýsingar notandans, en framboð þeirra verður að vera skylt til að nota þjónustuna. Komi til þess að handhafi höfundarréttar hafi ekki merkt tilteknar upplýsingar sem lögboðnar eru slíkar upplýsingar afhentar (birtar) af notandanum að eigin geðþótta.

2.5. Höfundarréttarhafinn hefur ekki stjórn á og kannar upplýsingar sem notandinn veitir með tilliti til áreiðanleika þeirra, með það að leiðarljósi að aðgerðir notandans eru upphaflega trúnaðar, skynsamlegar og notandinn grípur til allra mögulegra ráðstafana til að viðhalda upplýsingum sem veittar eru uppfærðar.

3. Markmið vinnslu persónuupplýsinga

3.1. Höfundaréttarhafi vinnur persónulegar upplýsingar notandans (upplýsingar), þar með talið söfnun og geymslu upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að ljúka, framkvæma samninga (viðskipti) við notendur eða milli notenda.

3.2. Höfundarréttarhafi, svo og notandinn (notendur) hafa rétt til að nota persónuupplýsingar við eftirfarandi aðstæður:

 • Gerð samninga (viðskipti) við notendur þegar þeir nota þjónustuna;
 • Uppfylla áteknar skuldbindingar samkvæmt gerðum samningum (viðskiptum);
 • Notendaskilríki þegar þeir uppfylla skuldbindingar samkvæmt gerðum samningum (viðskiptum);
 • Samskipti og veiting samskipta við notandann í tengslum við upplýsingaþjónustu, auk þess að bæta gæði þjónustu, þjónustu;
 • Tilkynning við lok, framkvæmd á gerðum samningum (viðskiptum), þar á meðal aðkomu þriðja aðila;
 • Að framkvæma markaðssetningu, tölfræðilegar rannsóknir og aðrar rannsóknir með nafnlausum gögnum.

4. Vernd persónuupplýsinga

4.1. Handhafi höfundarréttar gerir ráðstafanir til að geyma persónuupplýsingar notandans, öryggi þeirra fyrir óviðkomandi aðgangi og dreifingu, í samræmi við innri reglur og reglur.

4.2. Þagnarskyldu persónuupplýsinga notandans er haldið nema í tilvikum þegar tækni þjónustunnar eða stillingar hugbúnaðar notandans koma á fót opnum upplýsingaskiptum við aðra þátttakendur og notendur netsins.

4.3. Til að bæta gæði þjónustunnar og þjónustunnar hefur höfundarréttarhafinn rétt til að geyma annálaskrár um aðgerðir notandans þegar hann notar og vinnur með þjónustuna, svo og við gerð (framkvæmd) samningsins, samninga (viðskipti) af notanda í fimm ár.

4.4. Reglur ákvæða 4.1, 4.2 í þessari stefnu eiga við alla notendur sem hafa fengið aðgang að persónulegum upplýsingum annarra notenda við gerð (framkvæmd) samninga (viðskipti) þeirra á milli.

5. Flutningur upplýsinga

5.1. Handhafi höfundarréttar hefur rétt til að flytja persónuupplýsingar til þriðja aðila við eftirfarandi aðstæður:

 • Notandinn hefur veitt samþykki sitt fyrir aðgerðum til að flytja persónuupplýsingar til þriðja aðila, þar á meðal í tilvikum þar sem notandinn notar stillingar hugbúnaðarins sem notaður er, sem takmarka ekki aðgang að tilteknum upplýsingum;
 • Flutningur persónuupplýsinga notandans fer fram meðan notandinn notar virkni þjónustunnar;
 • Flutningur persónuupplýsinga er nauðsynlegur til að ljúka (framkvæma) samninginn (viðskipti) með þjónustunni;
 • Flutningur persónuupplýsinga fer fram að viðeigandi beiðni dómstóls eða annars viðurkennds ríkisaðila innan ramma viðkomandi málsmeðferðar sem ákvörðuð er í gildandi lögum;
 • Flutningur persónuupplýsinga er framkvæmdur í því skyni að vernda réttindi og lögmæta hagsmuni höfundarréttarhafa í tengslum við brot á þeim samningi (viðskiptum) sem notandi hefur gert.

6. Breytingar á persónuverndarstefnunni

6.1. Þessi stefna hefur getu til að breyta eða ljúka að vild höfundarréttarhafa einhliða án fyrirvara fyrir notandann. Nýlega samþykkt útgáfa þessarar stefnu öðlast lagagildi frá þeim degi (tíma) sem hún birtist á vefsíðu rétthafa, nema annað sé kveðið á um í nýrri útgáfu stefnunnar.

6.2. Núverandi útgáfa af stefnunni er birt á vefsíðu rétthafa á internetinu á https://floristum.ru/info/privacy/
Forritið er arðbærara og þægilegra!
Afsláttur 100 rúblur af vöndunum í umsókninni!
Sæktu Floristum appið af krækjunni í sms:
Sæktu forritið með því að skanna QR kóða:
* Með því að smella á hnappinn staðfestir þú lögfræðilega getu þína, sem og samþykki við Meðferð persónuupplýsinga, Persónuupplýsingasamningur и Opinber tilboð
Enska