Kedvezmény 100 rubel az alkalmazásban! Töltse le az alkalmazást
Kedvezmény 100 rubel az alkalmazásban!
Töltse le az alkalmazást

Adatvédelmi tájékoztató

Ez az "Adatvédelmi irányelv" (a továbbiakban: "Irányelv") a Felhasználó személyes adatainak felhasználására vonatkozó szabályrendszer.

1. általános rendelkezések

1.1. Ez a házirend a Felhasználói megállapodás (a továbbiakban: "Szerződés") szerves részét képezi és / vagy elérhető az interneten a következő címen: https://floristum.ru/info/terms/, valamint a Felhasználóval vagy a Felhasználók között létrejött egyéb megállapodások (Tranzakciók) szerves részét képezik azokban az esetekben, amelyeket a rendelkezéseik kifejezetten előírnak.

1.2. A Megállapodás megkötésével Ön szabadon, saját akaratából és érdekei szerint határozatlan időn belül visszavonhatatlan írásbeli beleegyezést ad a személyes adatainak kezelésének mindenféle módjára és módjára, beleértve mindenféle műveletet (műveletet) vagy cselekvéskészletet ( műveletek), amelyeket automatizálási eszközökkel vagy ilyen pénzeszközök személyes adatokkal történő felhasználása nélkül hajtanak végre, ideértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, pontosítást (frissítést, módosítást), kinyerést, felhasználást, átadást (terjesztést, rendelkezésre bocsátást, hozzáférést) harmadik feleknek , beleértve az esetleges határokon átnyúló továbbítást a külföldi államok területére, a személyes adatok megszemélyesítését, letiltását, törlését, megsemmisítését a jelen Irányelvben meghatározott célokra.

1.3. A jelen Szabályzat alkalmazásakor, ideértve annak rendelkezéseinek, feltételeinek, valamint annak elfogadására, végrehajtására, felmondására vagy megváltoztatására vonatkozó eljárás értelmezését, az Orosz Föderáció hatályos jogszabályait kell alkalmazni.

1.4. Ez a házirend a Szerződésben, valamint a Felhasználó között létrejött más szerződésekben (Tranzakciók) meghatározott feltételeket és definíciókat alkalmazza, hacsak a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik, vagy annak lényegéből nem következik. Más körülmények között a jelen irányelvben szereplő kifejezések vagy definíciók értelmezése az Orosz Föderáció törvényeivel, az üzleti szokásokkal vagy a megfelelő tudományos doktrínával összhangban történik.

2. Személyes adatok

2.1. A jelen irányelvben szereplő személyes adatok a következőket jelentik:

Felhasználói információk, amelyeket a regisztráció vagy az engedélyezés és a Szolgáltatás igénybevétele során nyújtanak nekik, beleértve a Felhasználó személyes adatait.

A Felhasználó szoftverének beállításai alapján automatikusan továbbított információk, ideértve, de nem kizárólag: IP-cím, cookie, üzemeltetői hálózat, a felhasználó által a kommunikációs hálózaton, ezen belül az Interneten végzett munkához használt szoftverekről és berendezésekről szóló információk , a Szolgáltatás információinak és anyagainak használatakor továbbítja és fogadja a kommunikációt.

2.2. A Jogosult nem felelős a Felhasználó személyes adatainak harmadik felek általi felhasználásának eljárásáért és módszereiért, amelyekkel az interakciót a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének keretein belül, a megkötést is beleértve, valamint a Tranzakciók.

2.3. A felhasználó teljes mértékben megérti és elfogadja harmadik féltől származó szoftver elhelyezésének lehetőségét a Weboldalon, amelynek eredményeként ezeknek a személyeknek joguk van a 2.1. Pontban tükröződő névtelen adatok fogadására.

Ez a harmadik féltől származó szoftver többek között a következőket tartalmazza:

 • a látogatások statisztikáinak gyűjtésére szolgáló rendszerek (megjegyzés: számlálók bigmir.net, GoogleAnalytics stb.);
 • a közösségi hálózatok közösségi bővítményei (blokkjai) (megjegyzés: VK, Facebook stb.);
 • banner megjelenítő rendszerek (megjegyzés: AdRiver stb.);
 • egyéb rendszerek névtelen információk gyűjtésére.

A Felhasználónak jogában áll önállóan megakadályozni az ilyen információk (adatok) harmadik felek általi gyűjtését, a szokásos adatvédelmi beállítások felhasználásával, amelyeket a Felhasználó használ az Internet böngésző Webhelyének kezeléséhez.

2.4. A szerzői jog jogosultjának jogában áll meghatározni a Felhasználó személyes adatainak listájára vonatkozó követelményeket, amelyek megadásának kötelezőnek kell lennie a Szolgáltatás igénybevétele érdekében. Abban az esetben, ha a szerzői jog jogosultja nem jelöl meg bizonyos információkat kötelezően, ezeket az információkat a Felhasználó saját belátása szerint adja meg (közli).

2.5. A szerzői jog jogosultja nem ellenőrzi és nem ellenőrzi a Felhasználó által szolgáltatott információk megbízhatóságát, vezetve attól a ténytől, hogy a Felhasználó cselekedetei eredetileg jóhiszeműek, körültekintőek, és a Felhasználó minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az átadott információkat naprakészen tartsa. .

3. A személyes adatok kezelésének célja

3.1. A szerzői jog jogosultja a Felhasználó személyes adatait (információkat) dolgozza fel, beleértve az olyan információk gyűjtését és tárolását, amelyek szükségesek a Felhasználókkal vagy a Felhasználók között létrejött Szerződések (Tranzakciók) megkötéséhez, végrehajtásához.

3.2. A szerzői jog jogosultjának, valamint a felhasználónak (felhasználóknak) joga van a személyes adatok felhasználására az alábbi körülmények között:

 • Megállapodások (Tranzakciók) megkötése a Felhasználókkal a Szolgáltatás használata során;
 • A megkötött megállapodások (tranzakciók) alapján vállalt kötelezettségek teljesítése;
 • Felhasználó azonosítása a megkötött Szerződések (Tranzakciók) alapján fennálló kötelezettségek teljesítésekor;
 • Interakció és kommunikáció biztosítása a Felhasználóval az információs szolgáltatások során, valamint a szolgáltatások minőségének javítása, Szolgáltatás;
 • Értesítés a megkötött Szerződések (Tranzakciók) megkötésekor, végrehajtása, ideértve harmadik felek bevonását is;
 • Marketing, statisztikai és egyéb kutatások elvégzése névtelen adatok felhasználásával.

4. A személyes adatok védelme

4.1. A szerzői jog jogosultja intézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak, illetéktelen hozzáférés és terjesztés elleni biztonságának a belső szabályoknak és előírásoknak megfelelően.

4.2. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése megmarad, kivéve azokat az eseteket, amikor a Szolgáltatás technológiája vagy a Felhasználó szoftverének beállításai nyílt információcserét hoznak létre az Internet többi résztvevőjével és felhasználójával.

4.3. A szolgáltatások és a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Szerzői Jogosultnak joga van naplófájlokat tárolni a Felhasználó tevékenységéről a Szolgáltatás használata és a vele való együttműködés során, valamint a Szerződés, a Szerződések (Tranzakciók) megkötése (végrehajtása) során. a Felhasználót öt évig.

4.4. A jelen szabályzat 4.1., 4.2. Pontjának normái minden olyan felhasználóra vonatkoznak, akik a közöttük létrejött megállapodások (tranzakciók) megkötése (végrehajtása) során hozzáférést nyertek más felhasználók személyes adataihoz.

5. Információ átadása

5.1. A szerzői jog tulajdonosának joga van személyes adatokat harmadik félnek továbbítani az alábbi körülmények között:

 • A Felhasználó beleegyezését adta a személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítására irányuló cselekvésekről, beleértve azokat az eseteket is, amikor a Felhasználó a használt szoftver beállításait használja, amelyek nem korlátozzák bizonyos információkhoz való hozzáférést;
 • A Felhasználó személyes adatainak átadása addig történik, amíg a Felhasználó a Szolgáltatás funkcióit használja;
 • A személyes adatok átadása a Szerződés (Tranzakciók) megkötéséhez (végrehajtásához) szükséges a Szolgáltatás használatával;
 • A személyes adatok átadása bíróság vagy más felhatalmazott állami szerv megfelelő kérésére történik, a hatályos jogszabályok által meghatározott vonatkozó eljárás keretében;
 • A személyes adatok átadása a Szerzői Jogosult jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében történik a Felhasználó által kötött Szerződés (Tranzakciók) megsértésével kapcsolatban.

6. Változások az adatvédelmi irányelvekben

6.1. Ez a házirend képes megváltoztatni vagy megszüntetni a Szerzői Jogosult akarata alapján egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. A jelen irányelv újonnan jóváhagyott változata azonban a Szerzői jogi jogosult webhelyén való közzétételének napjától (időpontjától) kezdve jogerőre emelkedik, hacsak a házirend új kiadása másként nem rendelkezik.

6.2. A házirend jelenlegi verziója a szerzői jogok tulajdonosának internetes oldalán található https://floristum.ru/info/privacy/
Az alkalmazás jövedelmezőbb és kényelmesebb!
Kedvezmény 100 rubelt a csokor az alkalmazás!
Töltse le a Floristum alkalmazást az SMS-ben található linkről:
Töltse le az alkalmazást a QR-kód beolvasásával:
* A gombra kattintva megerősíti jogképességét, valamint egyetértését Adatvédelem, Személyes adatokról szóló megállapodás и Nyilvános ajánlat
Angol